TOYOTA QUA SỬ DỤNG - HIỀN TOYOTA : Toyota qua sử dụng
Camry 2.0E – 2016
Loại xe: Camry 2.0E
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 21.000
Giá bán:920 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Camry 2.5Q – 2013
Loại xe: Camry 2.5Q
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Đen
Số KM: 47.000
Giá bán:870 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Camry 2.0E – 2015
Loại xe: Camry 2.0E
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 31.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2016
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 15.000
Giá bán:910 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×4 – 2010
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 2 cầu
Năm sản xuất: 2010
Màu Xe: Bạc
Số KM: 100.000
Giá bán:585 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Fortuner 2.7V 4×2 TRD – 2016
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 33.000
Giá bán:945 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2016/17
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 5.000
Giá bán:1 240 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2017
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 6.000
Giá bán:1 280 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2015
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 32.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×4 – 2011
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 2 cầu
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: Tím
Giá bán:620 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×4 – 2010
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 2 cầu
Năm sản xuất: 2010
Màu Xe: Đen
Số KM: 85.000
Giá bán:585 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Fortuner 2.7V 4×2 – 2013
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Bạc
Số KM: 22.000
Giá bán:740 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2013
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Bạc
Giá bán:740 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2015
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 83.000
Giá bán:860 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2017
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Ánh kim
Số KM: 18.000
Giá bán:1 280 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2014
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Bạc
Số KM: 52.000
Giá bán:780 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.5G – 2016
Loại xe: Fortuner 2.5G - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 88.000
Giá bán:930 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.5G – 2016
Loại xe: Fortuner 2.5G - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 20.000
Giá bán:940 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2016
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 46.000
Giá bán:935 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.4G – 2017
Loại xe: Fortuner 2.4G - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Xám
Số KM: 22.000
Giá bán:1 090 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2017
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 14.000
Giá bán:1 280 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7 V 4×4 – 2010
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 2 cầu
Năm sản xuất: 2010
Màu Xe: Đen
Số KM: 90.000
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
Fortuner 2.4G – 2017
Loại xe: Fortuner 2.4G - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Xám
Số KM: 21.000
Giá bán:1 090 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FX – 2015
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 33.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0E – 2017
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 13.000
Giá bán:730 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0E – 2016/17
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 40.000
Giá bán:700.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0E – 2013
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Bạc
Số KM: 62.000
Giá bán:540 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
Vios 1.5E – 2016/17
Loại xe: Vios 1.5E - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 23.000
Giá bán:495 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Venza 2.7 – 2011
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: Xám
Số KM: 45.000
Giá bán:1 150 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
Venza 3.5 – 2009
Loại xe: Venza 3.5
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Nâu
Số KM: 60.000
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Venza 2.7
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Xám
Số KM: 60.000
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Yaris 1.5G – 2017
Loại xe: Yaris 1.5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 8.000
Giá bán:650 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Yaris 1.3G – 2015
Loại xe: Yaris 1.3G - Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Xám
Số KM: 26.000
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Hilux – 2016
Loại xe: Hilux - Số tự động - 2 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 52.000
Giá bán:760 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Honda Civic – 2015
Loại xe: Honda Civic 2.0
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Trắng
Số KM: 23.000
Giá bán:650 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Land Cruiser Prado 2.7 – 2016
Loại xe: Land Cruiser Prado 2.7
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Đen
Số KM: 44.000
Giá bán:2 200 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Hillux E – 2015
Loại xe: Hilux E - số sàn
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Đen
Số KM: 87.000
Giá bán:550 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Hillux G – 2016
Loại xe: Hilux 3.0 - Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Đỏ cam
Số KM: 7.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng


Tin tức

Ô TÔ CŨ TRÀN NGẬP THỊ TRƯỜNG – LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG NGẬM TRÁI ĐẮNG
Ô TÔ CŨ TRÀN NGẬP THỊ TRƯỜNG – LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG NGẬM TRÁI ĐẮNG

Thị trường ô tô cũ những năm gần đây trở nên sôi động, ô tô cũ giá rẻ, hạng trung, hạng sang được bày bán tràn lan nếu không có…

LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI MUA XE Ô TÔ QUA SỬ DỤNG ĐỜI CŨ
LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI MUA XE Ô TÔ QUA SỬ DỤNG ĐỜI CŨ

HIỀN TOYOTA CHI NHÁNH BÌNH TRIỆU-806 QUỐC LỘ 13 PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC QUẬN THỦ ĐỨC Việc “tậu” một chiếc xe đời cũ thay vì xe đời mới tối tân…

VAY NGÂN HÀNG MUA XE CŨ: ĐỜI XE QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ
VAY NGÂN HÀNG MUA XE CŨ: ĐỜI XE QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ

Giả sử, xe đời 2009, đã sử dụng 5 năm, kỳ hạn vay khó vượt quá 1 năm. Cuối năm, nhu cầu vay vốn mua xe thường tăng cao. Khi…

Bộ Công Thương lý giải vì sao giá ôtô Việt Nam đắt hơn Thái Lan
Bộ Công Thương lý giải vì sao giá ôtô Việt Nam đắt hơn Thái Lan

Thuế phí cao khiến giá ôtô Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực là một phần báo cáo về thị trường ôtô mà Bộ Công Thương mới công…