TOYOTA QUA SỬ DỤNG : Toyota qua sử dụng
Camry 2.5Q – 2015
Loại xe: Camry 2.5Q
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 29.000
Giá bán:1 100 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Camry 2.5Q – 2015
Loại xe: Camry 2.5Q
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Đen
Số KM: 45.000
Giá bán:1 100 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Camry 2.5G  -2016
Loại xe: Camry 2.5G
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 3.000
Giá bán:1 090 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Camry 2.0E – 2015
Loại xe: Camry 2.0E
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 31.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Camry 3.0 đời 2006
Loại xe: Camry 3.0
Năm sản xuất: 2006
Màu Xe: Đen
Giá bán:460 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Fortuner 2.7V 4×2 – 2014
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Bạc
Số KM: 52.000
Giá bán:780 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.4G – 2017
Loại xe: Fortuner 2.4G - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Trắng
Số KM: 36.000
Giá bán:1 080 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.5G – 2016
Loại xe: Fortuner 2.5G - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 88.000
Giá bán:930 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.5G – 2016
Loại xe: Fortuner 2.5G - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 49.000
Giá bán:930 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×4 – 2009
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 2 cầu
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Xám
Số KM: 45.000
Giá bán:550 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
Fortuner 2.5G – 2016
Loại xe: Fortuner 2.5G - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 20.000
Giá bán:940 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.5G – 2016
Loại xe: Fortuner 2.5G - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 65.000
Giá bán:945 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2016
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 46.000
Giá bán:935 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.4G – 2016 new
Loại xe: Fortuner 2.4G - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 69.000
Giá bán:1 020 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.4G – 2017
Loại xe: Fortuner 2.4G - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Xám
Số KM: 22.000
Giá bán:1 090 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7V 4×2 – 2017
Loại xe: Fortuner 2.4G - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 14.000
Giá bán:1 250 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner 2.7 V 4×4 – 2010
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 2 cầu
Năm sản xuất: 2010
Màu Xe: Đen
Số KM: 90.000
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
Fortuner 2.4G – 2017
Loại xe: Fortuner 2.4G - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Xám
Số KM: 21.000
Giá bán:1 090 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FX – 2015
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 33.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FV – 2015
Loại xe: Fortuner - Số tự động - 2 cầu
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Đen
Số KM: 35.000
Giá bán:890 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0E – 2015
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 67.000
Giá bán:610 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0E – 2016
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 30.000
Giá bán:710 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0V – 2008
Loại xe: Innova 2.0V - Số tự động
Năm sản xuất: 2008
Màu Xe: Bạc
Số KM: 90.000
Giá bán:425 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Innova 2.0E – 2015
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 70.000
Giá bán:610 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0E – 2017
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 13.000
Giá bán:735 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Altis 1.8G – 2010
Loại xe: Altis 1.8G - Số tự động
Năm sản xuất: 2010
Màu Xe: Bạc
Số KM: 87.000
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Altis 1.8G – 2012
Loại xe: Altis 1.8G - Số tự động
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: Bạc
Số KM: 77.000
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Vios 1.5G – 2014
Loại xe: Vios 1.5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 36.000
Giá bán:490 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Vios 1.5G – 2017
Loại xe: Vios 1,5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 30.000
Giá bán:545 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Vios 1.5G – 2016
Loại xe: Vios 1.5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 30.000
Giá bán:540 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Venza 2.7 – 2011
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: Xám
Số KM: 45.000
Giá bán:1 150 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
Venza 3.5 – 2009
Loại xe: Venza 3.5
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Nâu
Số KM: 60.000
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Venza 2.7
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Xám
Số KM: 60.000
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Yaris 1.3G – 2015
Loại xe: Yaris 1.3G - Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Xám
Số KM: 26.000
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Land Cruiser Prado – 2016
Loại xe: Land Cruiser Prado 2.7
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Đen
Số KM: 10.000
Giá bán:2 400 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
SIENNA LE – 2007
Loại xe: SIENNA LE
Năm sản xuất: 2007
Màu Xe: Bạc
Giá bán:700 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Hillux G – 2016
Loại xe: Hilux 3.0 - Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Đỏ cam
Số KM: 7.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
LEXUS RX 350
Loại xe: LEXUS RX350
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Bạc
Số KM: 30.000
Giá bán:2 490 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng


Tin tức

Ô TÔ CŨ TRÀN NGẬP THỊ TRƯỜNG – LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG NGẬM TRÁI ĐẮNG
Ô TÔ CŨ TRÀN NGẬP THỊ TRƯỜNG – LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG NGẬM TRÁI ĐẮNG

Thị trường ô tô cũ những năm gần đây trở nên sôi động, ô tô cũ giá rẻ, hạng trung, hạng sang được bày bán tràn lan nếu không có…

LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI MUA XE Ô TÔ QUA SỬ DỤNG ĐỜI CŨ
LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI MUA XE Ô TÔ QUA SỬ DỤNG ĐỜI CŨ

HIỀN TOYOTA CHI NHÁNH BÌNH TRIỆU-806 QUỐC LỘ 13 PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC QUẬN THỦ ĐỨC Việc “tậu” một chiếc xe đời cũ thay vì xe đời mới tối tân…

VAY NGÂN HÀNG MUA XE CŨ: ĐỜI XE QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ
VAY NGÂN HÀNG MUA XE CŨ: ĐỜI XE QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ

Giả sử, xe đời 2009, đã sử dụng 5 năm, kỳ hạn vay khó vượt quá 1 năm. Cuối năm, nhu cầu vay vốn mua xe thường tăng cao. Khi…

Bộ Công Thương lý giải vì sao giá ôtô Việt Nam đắt hơn Thái Lan
Bộ Công Thương lý giải vì sao giá ôtô Việt Nam đắt hơn Thái Lan

Thuế phí cao khiến giá ôtô Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực là một phần báo cáo về thị trường ôtô mà Bộ Công Thương mới công…