TOYOTA QUA SỬ DỤNG - HIỀN TOYOTA : Toyota qua sử dụng

Camry 2.0E ,Số tự động,máy xăng

Camry 2.0E ,Số tự động,máy xăng
Loại xe: Camry 2.0E
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Đen
Số KM: 23.000
Giá bán:920.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

CAMRY 2.5Q – 2018

CAMRY 2.5Q – 2018
Loại xe: Camry 2.5Q
Năm sản xuất: 2018
Màu Xe: Trắng
Số KM: 2.000
Giá bán:1 300 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

Fortuner TRD, số tự động,máy xăng

Fortuner TRD, số tự động,máy xăng
Loại xe: Fortuner TRD - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 15.000
Giá bán:970 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

Fortuner TRD ,số tự động,máy xăng

Fortuner TRD ,số tự động,máy xăng
Loại xe: Fortuner TRD - Số tự động - 1 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 65.000
Giá bán:940.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Xám
Số KM: 11.000
Giá bán:1 250 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – SỐ SÀN – 2017

FORTUNER – SỐ SÀN – 2017
Loại xe: Fortuner 2.4G - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 39.000
Giá bán:1 100 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Đen
Số KM: 8.000
Giá bán:1 270 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2016

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2016
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Xám
Số KM: 51.000
Giá bán:890 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2015

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2015
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 56.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2015

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2015
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Đen
Số KM: 35.000
Giá bán:890 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 15.000
Giá bán:1 280 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2015

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2015
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Xám
Số KM: 63.000
Giá bán:870 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Trắng
Số KM: 11.000
Giá bán:1 370 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2015

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2015
Loại xe: Fortuner TRD - Máy xăng
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Trắng
Số KM: 46.000
Giá bán:900 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 27.000
Giá bán:1 250 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Nâu
Số KM: 13.000
Giá bán:1 380 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2016

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2016
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 30.000
Giá bán:940 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2016

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2016
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 30.000
Giá bán:940 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Xám
Số KM: 11.000
Giá bán:1 250 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2017
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 14.000
Giá bán:1 280 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2015

FORTUNER – MÁY XĂNG – 2015
Loại xe: Fortuner - Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 33.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

Innova 2.0E Số sàn máy xăng

Innova 2.0E Số sàn máy xăng
Loại xe: Innova 2.0E- Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Xám
Số KM: 48.000
Giá bán:730.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

Innova Số sàn máy xăng 2.0G

Innova Số sàn máy xăng 2.0G
Loại xe: Innova 2.0E- Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Nâu
Số KM: 98.000
Giá bán:645.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

Innova ,số tự động,máy xăng

Innova ,số tự động,máy xăng
Loại xe: Innova 2.0G- Số tự động
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Bạc
Số KM: 72.000
Giá bán:590.000.000
Ngân hàng hỗ trợ:

Innova Số sàn 2.0E

Innova Số sàn 2.0E
Loại xe: Innova 2.0E- Số sàn
Năm sản xuất: 2018
Màu Xe: Trắng
Số KM: 3.000
Giá bán:765.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

INNOVA E – SỐ SÀN – 2018

INNOVA E – SỐ SÀN – 2018
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2018
Màu Xe: Trắng
Số KM: 4.000
Giá bán:765 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 49.000
Giá bán:700.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 29.000
Giá bán:730 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

INNOVA G – SỐ TỰ ĐỘNG – 2017

INNOVA G – SỐ TỰ ĐỘNG – 2017
Loại xe: Innova 2.0G - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 22.000
Giá bán:810 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Xám
Số KM: 32.000
Giá bán:730 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

ALTIS 1.8G – 2017

ALTIS 1.8G – 2017
Loại xe: Corolla Altis 1.8G
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Đen
Số KM: 30.000
Giá bán:760 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

ALTIS 1.8G – 2012

ALTIS 1.8G – 2012
Loại xe: Corolla Altis 1.8
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: Bạc
Số KM: 75.000
Giá bán:499 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

VIOS E – SỐ SÀN – 2016

VIOS E – SỐ SÀN – 2016
Loại xe: Vios 1.5E - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 56.000
Giá bán:485 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

VIOS G – SỐ TỰ ĐỘNG – 2014

VIOS G – SỐ TỰ ĐỘNG – 2014
Loại xe: Vios 1.5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 47.000
Giá bán:480 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

VIOS E – SỐ SÀN – 2016

VIOS E – SỐ SÀN – 2016
Loại xe: Vios 1.5E - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 42.000
Giá bán:485 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

VIOS E – SỐ SÀN – 2016

VIOS E – SỐ SÀN – 2016
Loại xe: Vios 1.5E - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 32.000
Giá bán:485 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

VENZA 2.7 – 2009

VENZA 2.7 – 2009
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Bạc
Số KM: 47.000
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:

VENZA 2.7 – 2011

VENZA 2.7 – 2011
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: Xám
Số KM: 45.000
Giá bán:1 150 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng

VENZA 2.7 – 2009

VENZA 2.7 – 2009
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Xám
Số KM: 60.000
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:

YARIS 1.5G – 2016

YARIS 1.5G – 2016
Loại xe: Yaris 1.5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 5.000
Giá bán:620 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

YARIS 1.5G

YARIS 1.5G
Loại xe: Yaris 1.5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 13.000
Giá bán:620 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

NISSAN ,số tự động,máy dầu , 2.5L

NISSAN ,số tự động,máy dầu , 2.5L
Loại xe: NISSAN 2.5L
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Cam
Số KM: 7.000
Giá bán:720.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

MERCEDES GL550 – 2007

MERCEDES GL550 – 2007
Loại xe: Mercedes GL550 4 Matic
Năm sản xuất: 2007
Màu Xe: Bạc
Số KM: 170.000
Giá bán:900 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:

LAND CRUISER – 2009

LAND CRUISER – 2009
Loại xe: Land Cruiser V8
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Xanh
Số KM: 106.000
Giá bán:1 950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng

RAV 4 – 2006

RAV 4 – 2006
Loại xe: RAV 4
Năm sản xuất: 2006
Màu Xe: Trắng
Số KM: 76.000
Giá bán:550 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:


Tin tức

Ô TÔ CŨ TRÀN NGẬP THỊ TRƯỜNG – LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG NGẬM TRÁI ĐẮNG
Ô TÔ CŨ TRÀN NGẬP THỊ TRƯỜNG – LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG NGẬM TRÁI ĐẮNG

Thị trường ô tô cũ những năm gần đây trở nên sôi động, ô tô cũ giá rẻ, hạng trung, hạng sang được bày bán tràn lan nếu không có…

LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI MUA XE Ô TÔ QUA SỬ DỤNG ĐỜI CŨ
LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI MUA XE Ô TÔ QUA SỬ DỤNG ĐỜI CŨ

HIỀN TOYOTA CHI NHÁNH BÌNH TRIỆU-806 QUỐC LỘ 13 PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC QUẬN THỦ ĐỨC Việc “tậu” một chiếc xe đời cũ thay vì xe đời mới tối tân…

VAY NGÂN HÀNG MUA XE CŨ: ĐỜI XE QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ
VAY NGÂN HÀNG MUA XE CŨ: ĐỜI XE QUYẾT ĐỊNH TẤT CẢ

Giả sử, xe đời 2009, đã sử dụng 5 năm, kỳ hạn vay khó vượt quá 1 năm. Cuối năm, nhu cầu vay vốn mua xe thường tăng cao. Khi…

Bộ Công Thương lý giải vì sao giá ôtô Việt Nam đắt hơn Thái Lan
Bộ Công Thương lý giải vì sao giá ôtô Việt Nam đắt hơn Thái Lan

Thuế phí cao khiến giá ôtô Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực là một phần báo cáo về thị trường ôtô mà Bộ Công Thương mới công…