TOYOTA QUA SỬ DỤNG : Toyota qua sử dụng
Camry 2.4G 2007
Loại xe: CAMRY 2.4G
Năm sản xuất: 2007
Màu Xe: Đen
Số KM: 30.000
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Camry 2.0E 2015
Loại xe: Camry 2.0E
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Trắng
Số KM: 50.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Camry 2.0E NEW
Loại xe: Camry 2.0E
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Đen
Số KM: Mới 100%
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 80%/72 tháng
Camry 2.0E 2012
Loại xe: Camry 2.0E
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 30.000
Giá bán:750 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
Camry 2.5G 2013
Loại xe: CAMRY 2.5G
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Bạc
Số KM: 50.000
Giá bán:820 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
Camry 2.0E 2015
Loại xe: CAMRY 2.0E
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Nâu vàng
Số KM: 40.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Camry 2.4G 2007
Loại xe: CAMRY 2.4G
Năm sản xuất: 2007
Màu Xe: Bạc
Số KM: 60.000
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Camry 2.0E 2013
Loại xe: CAMRY 2.0E
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Bạc
Số KM: 60.000
Giá bán:780 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Camry 3.0 đời 2006
Loại xe: Camry 3.0
Năm sản xuất: 2006
Màu Xe: Đen
Giá bán:480 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
CAMRY NHẬP 2009
Loại xe: CAMRY NHẬP
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: xám ghi
Số KM: 64000
Giá bán:850 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
CAMRY 2.4G 2006
Loại xe: CAMRY 2.4G
Năm sản xuất: 2006
Màu Xe: Đen
Số KM: 95000
Giá bán:460 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
CAMRY NHẬP đời 2009
Loại xe: CAMRY NHẬP
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Đen
Số KM: 50000
Giá bán:830 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Fortuner FXS 2016
Loại xe: Fortuner TRD - Máy xăng - 1 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 26.000
Giá bán:980 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner G 2016
Loại xe: Fortuner - Máy Dầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 30.000
Giá bán:910 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner G 2011
Loại xe: Fortuner - Máy Dầu
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: Xám
Giá bán:670 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
Fortuner FX 2014
Loại xe: Fortuner - Máy xăng - 1 cầu
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Xám
Số KM: 70.000
Giá bán:800 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner G 2016
Loại xe: Fortuner - Máy Dầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 60.000
Giá bán:910 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FVS 2012
Loại xe: Fortuner - Máy xăng - 2 cầu
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: Trắng
Số KM: 60.000
Giá bán:720 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
Fortuner FG 2017
Loại xe: Fortuner - Máy dầu - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 7000
Giá bán:1 020 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner  FXS 2016
Loại xe: Fortuner TRD - 1 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 30.000
Giá bán:980 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FX 2014
Loại xe: Fortuner - Máy xăng - 1 cầu
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Đen
Số KM: 70.000
Giá bán:830 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
FORTUNER FG 2015
Loại xe: Fortuner - Máy dầu - Số sàn
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 70.000
Giá bán:870 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FX 2015
Loại xe: Fortuner - Máy xăng - 1 cầu
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 14.000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FG 2013
Loại xe: Fortuner - Máy dầu - Số sàn
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: xám lông chuột
Số KM: 70.000
Giá bán:800 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FG 2011
Loại xe: Fortuner - Máy dầu - Số sàn
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: Bạc
Giá bán:700 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/48 tháng
Fortuner FG 2015
Loại xe: Fortuner - Máy dầu - Số sàn
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Xám
Số KM: 60.000
Giá bán:890 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FG 2014
Loại xe: Fortuner - Máy dầu - Số sàn
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Bạc
Giá bán:850 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FXS đời 2016
Loại xe: Fortuner TRD - 1 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 15.000
Giá bán:1 000 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FV 2010
Loại xe: Fortuner - Máy xăng - 2 cầu
Năm sản xuất: 2010
Màu Xe: Bạc
Số KM: 80000
Giá bán:670 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/48 tháng
Fortuner FXS 2016
Loại xe: Bản thể thao TRD-1 cầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 15.000
Giá bán:1 020 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FX 2013
Loại xe: Fortuner - Máy xăng - 1 cầu
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Xám
Số KM: 50000
Giá bán:800 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
Fortuner FG 2013
Loại xe: Fortuner-Máy dầu-Số sàn
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Bạc
Số KM: 80000
Giá bán:800 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
Fortuner FX 2015
Loại xe: Fortuner - Máy xăng - 1 cầu
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Xám
Số KM: 5000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FV 2011
Loại xe: Fortuner-Máy xăng-2 cầu
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: xám
Số KM: 86000
Giá bán:670 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 70%/48 tháng
Fortuner-FV 2012
Loại xe: Fortuner-Máy xăng-2 cầu
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: Đen
Số KM: 126000
Giá bán:760 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
Fortuner-FX  2015
Loại xe: Fortuner-Máy xăng-1cầu
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 6000
Giá bán:880 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Bản thể thao TRD-1 cầu
Loại xe: Bản thể thao TRD-1 cầu
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Trắng
Số KM: 57000
Giá bán:930 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner-FX 2013
Loại xe: Fortuner-Máy xăng-1cầu
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Đen
Số KM: 93000
Giá bán:840 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Fortuner FXS 2014
Loại xe: Bản thể thao TRD-1 cầu
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Trắng
Số KM: 54000
Giá bán:870 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
FORTUNER FV 2011
Loại xe: Fortuner máy xăng-2 cầu
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: Đen
Số KM: 55000
Giá bán:670 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 70%/48 tháng
Innova 2.0E 2012
Loại xe: Innova 2.0E - Số Sàn
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Bạc
Số KM: 50.000
Giá bán:580 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0V
Loại xe: Innova 2.0V - Số tự động
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Nâu Vàng
Giá bán:630 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
Innova 2.0E 2017
Loại xe: Innova 2.0E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 10.000
Giá bán:745 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0V đời 2012
Loại xe: Innova 2.0V - Số tự động
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: Bạc
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
Innova 2.0E – 2015
Loại xe: Innova 2.0E - Số sàn
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 66000
Giá bán:640 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0V 2011
Loại xe: Innova 2.0V-Số tự động
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: Bạc
Số KM: 80000
Giá bán:550 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/48 tháng
Innova V 2016
Loại xe: Innova 2.0V-Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Nâu vàng
Số KM: 40000
Giá bán:730 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0E-2015
Loại xe: Innova 2.0E-Số sàn
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 62000
Giá bán:640 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0V-2015
Loại xe: Innova 2.0V-Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 14000
Giá bán:720 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
INNOVA 2.0G 2015 – Số tự động
Loại xe: INNOVA 2.0G - Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 50000
Giá bán:710 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
INNOVA 2.0E – 2015
Loại xe: Innova 2.0E - Số sàn
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 60000
Giá bán:640 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0G – 2015
Loại xe: Innova 2.0G - Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 53000
Giá bán:700 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0E – 2015
Loại xe: Innova 2.0E - Số sàn
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 17000
Giá bán:640 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0E – 2013
Loại xe: Innova 2.0E - Số sàn
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Bạc
Số KM: 82000
Giá bán:620 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
INNOVA 2.0E 2016
Loại xe: Innova 2.0E - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 60000
Giá bán:670 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 80%/72 tháng
INNOVA 2.0G 2009
Loại xe: Innova 2.0G - Số tự động
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Bạc
Số KM: 90000
Giá bán:430 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Innova 2.0E – 2013
Loại xe: Innova 2.0E - Số sàn
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: nâu vàng
Số KM: 115000
Giá bán:620 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
Innova 2.0E – 2014
Loại xe: Innova 2.0E - Số sàn
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Bạc
Số KM: 68000
Giá bán:610 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
INNOVA 2.0E 2014
Loại xe: Innova 2.0E - Số sàn
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Bạc
Số KM: 70000
Giá bán:610 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
INNOVA 2.0E 2014
Loại xe: Innova 2.0E - Số sàn
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Bạc
Số KM: 95000
Giá bán:680 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0G
Loại xe: Innova 2.0G
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Bạc
Số KM: 98000
Giá bán:470 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Altis 1.8V 2015
Loại xe: ALTIS 1.8G - Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Đen
Số KM: 17.000
Giá bán:690 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Altis 2.0V
Loại xe: ALTIS 2.0V - Số tự động
Năm sản xuất: 2010
Màu Xe: Đen
Số KM: 80.000
Giá bán:525 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
ALTIS 1.8G NEW
Loại xe: ALTIS 1.8G - Số Sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: Mới 100%
Giá bán:650 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 80%/72 tháng
ALTIS 1.8V
Loại xe: COROLLA ALTIS 1.8 - Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Đen
Số KM: 17.000
Giá bán:690 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Vios 1.5E 2017
Loại xe: VIOS 1.5E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Trắng
Số KM: 600
Giá bán:520 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Vios E 2013
Loại xe: VIOS 1.5E - Số sàn
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Đen
Số KM: 50.000
Giá bán:430 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
VENZA 2.7
Loại xe: VENZA 2.7
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Nâu
Số KM: 25.000
Giá bán:1 090 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
VENZA 2009
Loại xe: VENZA 2.7
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Nâu
Số KM: 50.000
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
VENZA 2.7
Loại xe: VENZA 2.7
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Nâu
Số KM: 43000
Giá bán:1 090 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
VENZA 2.7
Loại xe: VENZA 2.7
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Đen
Số KM: 59059
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
YARIS E 2017
Loại xe: YARIS E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 25.000
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
YARIS G 2012
Loại xe: YARIS G-Số tự động
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: đỏ
Số KM: 30.000
Giá bán:470 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
YARIS G 2012
Loại xe: YARIS G-Số tự động
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: Trắng
Số KM: 16.000
Giá bán:495 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/60 tháng
LEXUS RX 350
Loại xe: LEXUS RX 350
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Xám
Số KM: 20.000
Giá bán:1 700 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
MAZDA 3
Loại xe: MAZDA 3
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 10.000
Giá bán:645 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
LEXUS RX 350
Loại xe: LEXUS RX350
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Bạc
Số KM: 30.000
Giá bán:2 650 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Chevrolet Captiva – Số tự động – Máy xăng
Loại xe: Chevrolet Captiva - Số tự động - Máy xăng
Năm sản xuất: 2010
Màu Xe: Bạc
Giá bán:430 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
HIACE MÁY xăng , SỐ SÀN – 2007
Loại xe: HIACE MÁY xăng
Năm sản xuất: 2007
Màu Xe: Bạc
Giá bán:LH: 0908.666.999
Ngân hàng hỗ trợ:


Tin tức

GIỚI THIỆU SƠ VỀ CÁC ĐỜI CAMRY 2.5Q
GIỚI THIỆU SƠ VỀ CÁC ĐỜI CAMRY 2.5Q

Camry 2.5Q cũ đời 2012 – 2013 – 2014 – 2015 Thế hệ Toyota Camry 2012 khi đó ra mắt vào 14/08/2012 đã gây được tiếng vang lớn và mẫu…

MỘT SỐ VẬT DỤNG RẤT GẦN GŨI NHƯNG CÓ THỂ “CHẾT NGƯỜI” NẾU BẠN ĐỂ TRÊN Ô TÔ VÀO MÙA HÈ
MỘT SỐ VẬT DỤNG RẤT GẦN GŨI NHƯNG CÓ THỂ “CHẾT NGƯỜI” NẾU BẠN ĐỂ TRÊN Ô TÔ VÀO MÙA HÈ

Son, chai nhựa, đồ điện tử, bật lửa, thuốc là những vật dụng tránh để trên ô tô vào mùa hè, chúng có thể là nguyên nhân gián tiếp những…

Ô TÔ CŨ TRÀN NGẬP THỊ TRƯỜNG – LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG NGẬM TRÁI ĐẮNG
Ô TÔ CŨ TRÀN NGẬP THỊ TRƯỜNG – LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG NGẬM TRÁI ĐẮNG

Thị trường ô tô cũ những năm gần đây trở nên sôi động nhờ nhu cầu tăng cao từ phía người dân. Tuy nhiên cách chọn ô tô cũ thì…

LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI MUA XE Ô TÔ QUA SỬ DỤNG ĐỜI CŨ
LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI MUA XE Ô TÔ QUA SỬ DỤNG ĐỜI CŨ

HIỀN TOYOTA CHI NHÁNH BÌNH TRIỆU-806 QUỐC LỘ 13 PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC QUẬN THỦ ĐỨC Việc “tậu” một chiếc xe đời cũ thay vì xe đời mới tối tân…