Toyota qua sử dụng : Toyota qua sử dụng
CAMRY NHẬP 2009-Xe số tự động-Máy xăng
Loại xe: CAMRY NHẬP 2009-Xe số tự động-Máy xăng
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Đen
Số KM: 87000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
CAMRY 2.5Q ĐỜI 2013-Xe số tự động-Máy xăng
Loại xe: CAMRY 2.5Q ĐỜI 2013-Xe số tự động-Máy xăng
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Đen
Số KM: 83000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
CAMRY 2.4G ĐỜI 2007-XE SỐ TỰ ĐỘNG-MÁY XĂNG
Loại xe: CAMRY 2.4G ĐỜI 2007-XE SỐ TỰ ĐỘNG-MÁY XĂNG
Năm sản xuất: 2007
Màu Xe: Bạc
Số KM: 98000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
CAMRY 2.5Q Đời 2015-Màu nâu vàng- Xe mới chạy 11000km
Loại xe: CAMRY 2.5Q Đời 2015-Màu nâu vàng- Xe mới chạy 11000km
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Nâu vàng
Số KM: 11000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
CAMRY 2.4G 2011-Màu bạc
Loại xe: CAMRY 2.4G 2011-Màu bạc
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: Bạc
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
CAMRY 2.5Q Đời 2015-Màu đen
Loại xe: CAMRY 2.5Q Đời 2015-Màu đen
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Đen
Số KM: 29000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
CAMRY 2.5Q 2013-Màu vàng chanh
Loại xe: CAMRY 2.5Q 2013-Màu vàng chanh
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Vàng chanh
Số KM: 56000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
CAMRY NHẬP LE 2009-Màu đen
Loại xe: CAMRY NHẬP LE 2009-Màu đen
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Đen
Số KM: 50000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
TOYOTA FORTUNER 2017-XE MÁY DẦU-NH HỖ VAY TRONG 6 NĂM
Loại xe: TOYOTA FORTUNER 2017-XE MÁY DẦU-NH HỖ VAY TRONG 6 NĂM
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 1000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
FORTUNER FX 2.7 Đời 2012-Số tự động-Máy xăng-1 cầu
Loại xe: FORTUNER FX 2.7-Số tự động-Máy xăng-1 cầu
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: Bạc
Số KM: 79000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
INNOVA FORTUNER 2.4G ĐỜI 2017
Loại xe: INNOVA FORTUNER 2.5G ĐỜI 2017
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Trắng
Số KM: 2000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
TOYOTA FORTUNER 2.7 ĐỜI 2014-SỐ TỰ ĐỘNG-MÁY XĂNG
Loại xe: TOYOTA FORTUNER 2.7 ĐỜI 2014-SỐ TỰ ĐỘNG-MÁY XĂNG
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: xám lông chuột
Số KM: 16000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
TOYOTA FORTUNER 2.7 ĐỜI 2015-SỐ TỰ ĐỘNG-MÁY XĂNG
Loại xe: TOYOTA FORTUNER 2.7 ĐỜI 2015-SỐ TỰ ĐỘNG-MÁY XĂNG
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 6000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
FORTUNER 2.5G 2016-Số sàn-Máy Dầu
Loại xe: FORTUNER 2.5G 2016-Số sàn-Máy Dầu
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Đen
Số KM: 27000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
FORTUNER 2.5G 2017-Số Sàn-Máy Dầu
Loại xe: FORTUNER 2.5G 2017-Số Sàn-Máy Dầu
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 5000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
FORTUNER 2.7FX Đời 2014- Số tự động-Máy xăng
Loại xe: FORTUNER 2.7FX Đời 2014- Số tự động-Máy xăng
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: xám lông chuột
Số KM: 34000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
INNOVA 2.0E ĐỜI 2016 MẪU MỚI- XE SỐ SÀN-MÁY XĂNG
Loại xe: INNOVA 2.0E ĐỜI 2016 MẪU MỚI- XE SỐ SẢN-MÁY XĂNG
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 6000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
TOYOTA INNOVA 2.0E Đời 2014-Số Sàn-Máy xăng
Loại xe: TOYOTA INNOVA 2.0E Đời 2014-Số Sàn-Máy xăng
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Nâu vàng
Số KM: 75000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
INNOVA 2.0E 2015-Xe số sàn-Máy xăng
Loại xe: INNOVA 2.0E 2015-Xe số sàn-Máy xăng
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 52000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
INNOVA 2.0E 2014-Xe số sàn-Máy xăng
Loại xe: INNOVA 2.0E 2014-Xe số sàn-Máy xăng
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Bạc
Số KM: 60000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
INNOVA 2.0G Đời 2013-Số tự động-Máy xăng
Loại xe: INNOVA 2.0G Đời 2013-Số tự động-Máy xăng
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: xám ghi
Số KM: 95000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
INNOVA 2.0G Đời 2012-Xe số sàn-Máy xăng
Loại xe: INNOVA 2.0G Đời 2012-Xe số sàn-Máy xăng
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: Bạc
Số KM: 90000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
INNOVA 2.0E Đời 2013-Số sàn-Máy xăng
Loại xe: INNOVA 2.0E Đời 2013-Số sàn-Máy xăng
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Bạc
Số KM: 100000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
INNOVA 2.0E- ĐỜi 2009- Số Sàn -Máy xăng
Loại xe: INNOVA 2.0E- ĐỜi 2009- Số Sàn -Máy xăng
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Bạc
Số KM: 90000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
COROLLA ALTIS 2.0 Đời 2014-Số tự động-Máy xăng
Loại xe: COROLLA ALTIS 2.0 Đời 2014-Số tự động-Máy xăng
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Bạc
Số KM: 30000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
COROLLA ALTIS 1.8G Đời 2015-Số tự động
Loại xe: COROLLA ALTIS 1.8G Đời 2015-Số tự động
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Đen
Số KM: 19000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
COROLLA ALTIS 1.8V Đời 2009-Xe số sàn-Máy xăng
Loại xe: COROLLA ALTIS 1.8V Đời 2009-Xe số sàn-Máy xăng
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Bạc
Số KM: 72000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
COROLLA ALTIS 1.8G 2015-Xe số sàn-Nội thất bọc da
Loại xe: COROLLA ALTIS 1.8G 2015-Xe số sàn-Nội thất bọc da
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 62000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
COROLLA ALTIS 1.8G 2014_Số tự động-Máy xăng
Loại xe: COROLLA ALTIS 1.8G 2014_Số tự động-Máy xăng
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Đen
Số KM: 30000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
Corolla Atis 1.8G,số tự động,máy xăng
Loại xe: Corolla ALtis,số tự động,máy xăng
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Nâu
Số KM: 22000
Giá bán:760 triệu
TOYOTA VIOS G 2016-Xe số tự động-Máy xăng
Loại xe: TOYOTA VIOS G 2016-Xe số tự động-Máy xăng
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 16000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
Sienna LE-Số tự động-Máy xăng
Loại xe: Sienna LE-Số tự động-Máy xăng
Năm sản xuất: 2007
Màu Xe: Bạc
Số KM: 111000
Giá bán:LH: 0908.666.999
VENZA 2.7 Đời 2009- Xe nhập
Loại xe: VENZA 2.7 Đời 2009- Xe nhập
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Đen
Số KM: 39000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
TOYOTA VENZA 2009-Số tự động-Máy xăng
Loại xe: TOYOTA VENZA 2009-Số tự động-Máy xăng
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Đen
Số KM: 59059
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
YARIS 2011 – Số tự động – Máy xăng
Loại xe: YARIS 2011 - Số tự động - Máy xăng
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: ĐỎ
Số KM: 39000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
YARIS 2015-Số tự động-Máy xăng
Loại xe: YARIS G 2015-Số tự động-Máy xăng
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: ĐỎ
Số KM: 12000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
Xe Toyota Yaris 1.5G 2008
Loại xe: YARIS G
Năm sản xuất: 2008
Màu Xe: đỏ cam
Số KM: 50.000
Giá bán:LH: 0908.666.999
HIACE MÁY xăng , SỐ SÀN – 2007
Loại xe: HIACE MÁY xăng
Năm sản xuất: 2007
Màu Xe: Bạc
Giá bán:LH: 0908.666.999
CHEVROLET CAPTIVA 2007-SỐ TỰ ĐỘNG-MÁY XĂNG
Loại xe: CHEVROLET CAPTIVA 2007-SỐ TỰ ĐỘNG-MÁY XĂNG
Năm sản xuất: 2007
Màu Xe: Nâu vàng
Số KM: 10000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
TOYOTA RAV4 2007-Xe số tự động-Máy xăng
Loại xe: TOYOTA RAV4 2007-Xe số tự động-Máy xăng
Năm sản xuất: 2007
Màu Xe: Bạc
Số KM: 70000
Giá bán:LH: 0908.666.999-0903.363.578
Chevrolet Captiva – Số tự động – Máy xăng
Loại xe: Chevrolet Captiva - Số tự động - Máy xăng
Năm sản xuất: 2010
Màu Xe: Bạc
Giá bán:LH: 0908.666.999
Mitsubishi 3.5 2005,số tự động,máy xăng
Loại xe: mitsubishi Grandis
Năm sản xuất: 2005
Màu Xe: xám
Số KM: 130000
Giá bán:410 triệu


Tin tức

GIỚI THIỆU SƠ VỀ CÁC ĐỜI CAMRY 2.5Q
GIỚI THIỆU SƠ VỀ CÁC ĐỜI CAMRY 2.5Q

Camry 2.5Q cũ đời 2012 – 2013 – 2014 – 2015 Thế hệ Toyota Camry 2012 khi đó ra mắt vào 14/08/2012 đã gây được tiếng vang lớn và mẫu…

MỘT SỐ VẬT DỤNG RẤT GẦN GŨI NHƯNG CÓ THỂ “CHẾT NGƯỜI” NẾU BẠN ĐỂ TRÊN Ô TÔ VÀO MÙA HÈ
MỘT SỐ VẬT DỤNG RẤT GẦN GŨI NHƯNG CÓ THỂ “CHẾT NGƯỜI” NẾU BẠN ĐỂ TRÊN Ô TÔ VÀO MÙA HÈ

Son, chai nhựa, đồ điện tử, bật lửa, thuốc là những vật dụng tránh để trên ô tô vào mùa hè, chúng có thể là nguyên nhân gián tiếp những…

Ô TÔ CŨ TRÀN NGẬP THỊ TRƯỜNG – LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG NGẬM TRÁI ĐẮNG
Ô TÔ CŨ TRÀN NGẬP THỊ TRƯỜNG – LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG NGẬM TRÁI ĐẮNG

Thị trường ô tô cũ những năm gần đây trở nên sôi động nhờ nhu cầu tăng cao từ phía người dân. Tuy nhiên cách chọn ô tô cũ thì…

LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI MUA XE Ô TÔ QUA SỬ DỤNG ĐỜI CŨ
LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI MUA XE Ô TÔ QUA SỬ DỤNG ĐỜI CŨ

HIỀN TOYOTA CHI NHÁNH BÌNH TRIỆU-806 QUỐC LỘ 13 PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC QUẬN THỦ ĐỨC Việc “tậu” một chiếc xe đời cũ thay vì xe đời mới tối tân…