Toyota Corolla Altis =>Xem thêm...

ALTIS 1.8G – 2017

ALTIS 1.8G – 2017
Loại xe: Corolla Altis 1.8G
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Đen
Số KM: 30.000
Giá bán:760 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

ALTIS 1.8G – 2012

ALTIS 1.8G – 2012
Loại xe: Corolla Altis 1.8
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: Bạc
Số KM: 75.000
Giá bán:499 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng