Toyota Corolla Altis =>Xem thêm...

Altis 1.8G – 2010
Loại xe: Altis 1.8G - Số tự động
Năm sản xuất: 2010
Màu Xe: Bạc
Số KM: 87.000
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Altis 1.8G – 2012
Loại xe: Altis 1.8G - Số tự động
Năm sản xuất: 2012
Màu Xe: Bạc
Số KM: 77.000
Giá bán:570 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng