Toyota Innova => Xem thêm ...

Innova 2.0E Số sàn máy xăng

Innova 2.0E Số sàn máy xăng
Loại xe: Innova 2.0E- Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Xám
Số KM: 48.000
Giá bán:730.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

Innova Số sàn máy xăng 2.0G

Innova Số sàn máy xăng 2.0G
Loại xe: Innova 2.0E- Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Nâu
Số KM: 98.000
Giá bán:645.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

Innova ,số tự động,máy xăng

Innova ,số tự động,máy xăng
Loại xe: Innova 2.0G- Số tự động
Năm sản xuất: 2013
Màu Xe: Bạc
Số KM: 72.000
Giá bán:590.000.000
Ngân hàng hỗ trợ:

Innova Số sàn 2.0E

Innova Số sàn 2.0E
Loại xe: Innova 2.0E- Số sàn
Năm sản xuất: 2018
Màu Xe: Trắng
Số KM: 3.000
Giá bán:765.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

INNOVA E – SỐ SÀN – 2018

INNOVA E – SỐ SÀN – 2018
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2018
Màu Xe: Trắng
Số KM: 4.000
Giá bán:765 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 49.000
Giá bán:700.000.000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 29.000
Giá bán:730 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

INNOVA G – SỐ TỰ ĐỘNG – 2017

INNOVA G – SỐ TỰ ĐỘNG – 2017
Loại xe: Innova 2.0G - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 22.000
Giá bán:810 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017

INNOVA E – SỐ SÀN – 2017
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Xám
Số KM: 32.000
Giá bán:730 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng