Toyota Innova => Xem thêm ...

Innova 2.0E – 2015
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 67.000
Giá bán:610 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0E – 2016
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 30.000
Giá bán:710 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0V – 2008
Loại xe: Innova 2.0V - Số tự động
Năm sản xuất: 2008
Màu Xe: Bạc
Số KM: 90.000
Giá bán:425 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Innova 2.0E – 2015
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2015
Màu Xe: Bạc
Số KM: 70.000
Giá bán:610 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Innova 2.0E – 2017
Loại xe: Innova 2.0 E - Số sàn
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Bạc
Số KM: 13.000
Giá bán:735 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng