Venza => Xem thêm...

VENZA 2.7 – 2009

VENZA 2.7 – 2009
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Bạc
Số KM: 47.000
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:

VENZA 2.7 – 2011

VENZA 2.7 – 2011
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: Xám
Số KM: 45.000
Giá bán:1 150 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng

VENZA 2.7 – 2009

VENZA 2.7 – 2009
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Xám
Số KM: 60.000
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: