Venza => Xem thêm...

Venza 2.7 – 2011
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2011
Màu Xe: Xám
Số KM: 45.000
Giá bán:1 150 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 60%/36 tháng
Venza 3.5 – 2009
Loại xe: Venza 3.5
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Nâu
Số KM: 60.000
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ:
Venza 2.7
Loại xe: Venza 2.7
Năm sản xuất: 2009
Màu Xe: Xám
Số KM: 60.000
Giá bán:950 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: