Vios => Xem thêm...

Vios 1.5G – 2014
Loại xe: Vios 1.5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 36.000
Giá bán:490 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Vios 1.5G – 2017
Loại xe: Vios 1,5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2017
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 30.000
Giá bán:545 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng
Vios 1.5G – 2016
Loại xe: Vios 1.5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 30.000
Giá bán:540 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng