Vios => Xem thêm...

VIOS E – SỐ SÀN – 2016

VIOS E – SỐ SÀN – 2016
Loại xe: Vios 1.5E - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 56.000
Giá bán:485 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

VIOS G – SỐ TỰ ĐỘNG – 2014

VIOS G – SỐ TỰ ĐỘNG – 2014
Loại xe: Vios 1.5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2014
Màu Xe: Nâu Vàng
Số KM: 47.000
Giá bán:480 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

VIOS E – SỐ SÀN – 2016

VIOS E – SỐ SÀN – 2016
Loại xe: Vios 1.5E - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 42.000
Giá bán:485 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

VIOS E – SỐ SÀN – 2016

VIOS E – SỐ SÀN – 2016
Loại xe: Vios 1.5E - Số sàn
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Bạc
Số KM: 32.000
Giá bán:485 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng