Yaris => Xem thêm...

YARIS 1.5G – 2016

YARIS 1.5G – 2016
Loại xe: Yaris 1.5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 5.000
Giá bán:620 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng

YARIS 1.5G

YARIS 1.5G
Loại xe: Yaris 1.5G - Số tự động
Năm sản xuất: 2016
Màu Xe: Trắng
Số KM: 13.000
Giá bán:620 000 000
Ngân hàng hỗ trợ: 75%/72 tháng