Loại xe
Năm sx 2019
Màu xe Trắng
Số KM 30.000
Giá bán 310 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2019
Màu xe Trắng
Số KM 20.000
Giá bán 308 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75