Loại xe
Năm sx 2010
Màu xe Vàng
Số KM 55.000
Giá bán 950 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2018
Màu xe Nâu
Số KM 37.000
Giá bán 840 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2017
Màu xe Đồng
Số KM 40.000
Giá bán 580 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578