Loại xe
Năm sx 2014
Màu xe Đen
Số KM 85.000
Giá bán 388 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2008
Màu xe Nâu
Số KM 150.000
Giá bán 317 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2016
Màu xe Trắng
Số KM 40.000
Giá bán 285 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2018
Màu xe Xanh
Số KM 30.000
Giá bán 588 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2017
Màu xe Vàng
Số KM 49.000
Giá bán 688 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2017
Màu xe Nâu
Số KM 40.000
Giá bán 770 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2020
Màu xe Trắng
Số KM 20.000
Giá bán 957 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2019
Màu xe Trắng
Số KM 25.000
Giá bán 978 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2018
Màu xe Trắng
Số KM 60.000
Giá bán 1.370 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2016
Màu xe Đen
Số KM 50.000
Giá bán 1.188 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2018
Màu xe Trắng
Số KM 60.000
Giá bán 897 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578