Loại xe
Năm sx 2019
Màu xe Nâu
Số KM 8.000
Giá bán 995 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2020
Màu xe Xanh
Số KM 2.000
Giá bán 1.018 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2017
Màu xe Trắng
Số KM 40.000
Giá bán 293 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2018
Màu xe Xanh
Số KM 30.000
Giá bán 819 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2020
Màu xe Trắng
Số KM 5.000
Giá bán 959 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2016
Màu xe Đen
Số KM 30.000
Giá bán 1.230 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75