Loại xe HATCHBACK
Năm sx 2014
Màu xe Bạc
Số KM 8.000
Giá bán 490 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe HATCHBACK
Năm sx 2014
Màu xe Bạc
Số KM 30.000
Giá bán 450 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe HATCHBACK
Năm sx 2015
Màu xe Đỏ
Số KM 60.000
Giá bán 575 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe HATCHBACK
Năm sx 2013
Màu xe Bạc
Số KM 75.000
Giá bán 410 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0772.227.888
Loại xe HATCHBACK
Năm sx 2014
Màu xe Trắng
Số KM 59.000
Giá bán 470 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75