Loại xe
Năm sx 2016
Màu xe Trắng
Số KM 78.000
Giá bán 510 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2015
Màu xe Xám
Số KM 89.000
Giá bán 470 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2014
Màu xe Đỏ
Số KM 25.000
Giá bán 470 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2016
Màu xe Đỏ
Số KM 33.000
Giá bán 480 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2012
Màu xe Bạc
Số KM 64.000
Giá bán 410 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2017
Màu xe Trắng
Số KM 50.000
Giá bán 550 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578